Monday, June 11, 2007

Công An Theo Dõi


2007.06.11
Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Tải xuống để nghe

Nói chuyện với Việt Hùng của đài Á châu Tự do, ông Đỗ Bá Tân, chồng của bà Thanh Thủy cho biết những khó khăn hiện nay của gia đình.
Đọc Tiếp...