Tuesday, July 31, 2007

Hang đáCách mạng có nghiã là cách mẹ cái mạng của chính những đứa con đẻ của mình đi, để vinh thân, phì gia, nuôi thân béo mầm. Loài người muôn đời dã man hơn ác thú, cá mập ăn thịt người xong lửng dạ bỏ đi, còn lòng Đảng Cộng sản Việt Nam thì tham lam vô đáy, ăn thịt con dân không tiếc.

Đọc tiếp...