Wednesday, September 5, 2007

Cú Điện Thoại Oan Nghiệp- Phải đấy, thiếu nữ Hà Nội mỗi lần nhìn thấy công an đảng lại nhớ câu ca rao (vừa ca vừa rao cũng đắt) của thời đại cộng sản là:
Bao giờ vịt đẻ ra ngan
Thì em mới lấy công an làm chồng.

Đọc tiếp...