Monday, September 17, 2007

Đọc "Viết Từ Hang Đá ..." của TKTTTác giả Trần Khải Thanh Thủy đã khai quật được tất cả cái mặt trái của đảng Cộng Sản Việt Nam, trưng bày được tất cả sự nham hiểm, lừa lọc, dối trá, phản bội tổ quốc của hàng ngũ chóp bu lãnh đạo Ðảng, mà điển hình là Hồ Chí Minh. Hoàn tất được công trình này, tác giả của “Viết Từ Hang Ðá” đã phải trả cái giá của lòng chính trực, của người nhất định không để đảng Cộng Sản phá nát nhân cách: hiện tác giả đang nằm trong tù đầy cộng sản và gia đình bà cũng đang bị những áp lực của cường quyền có thể làm cho tan nát.

Đọc tiếp...