Monday, September 24, 2007

Ra Mắt Sách: Phát biểu của hai nhà vănBuổi ra mắt sách hôm nay khác với những buổi ra mắt sách tại đây, là không có tác giả hiện diện. Lý do : Tác giả đang ở trong nhà tù cộng sản. Bà bị tù vì đã cưu mang đứa con tinh thần của bà mà chúng ta đang được vinh dự chào đón giây phút chào đời tại đây. Xin thay mặt đồng bào có mặt trong hội trường này, gửi tới nhà văn Trần Khải Thanh Thủy lời nhắn rằng, xin bà an tâm, thể theo ý nguyện của bà, mà nay cũng là ý nguyện của những người Việt Nam yêu nước, chúng tôi sẽ đưa đứa con này của bà tới đồng bào khắp nơi như nối vòng tay lớn, sẵn sàng rửa nỗi nhục và nỗi đau cho bà và cho dân tộc.

Đọc tiếp...