Tuesday, December 11, 2007

Mến tặng Trần Khải Thanh ThủyChị muốn gởi vài hàng…
Đến người nữ hiên ngang
Đương đầu với bạo tàn
Bằng ngòi bút vinh quang !

Đọc tiếp...