Tuesday, December 4, 2007

Những vần thơ mỉa Đảng và BácNgày miền Nam “giải phóng” được sống giữa lòng Ðảng, lòng Bác, người dân Miền Nam đã thấu hiểu thế nào là “đời ta có Ðảng”. Chỉ một ngày Ðảng vào với dân, bà con đã xao xác nháo nhào còn hơn cả loạn làng, loạn phố, loạn thành đô. Nào bắt chồng đi học tập cải tạo, bắt vợ vào công ty hợp doanh, nào xúc dân đi kinh tế mới, nào biến tiền thành giấy vụn... Đọc tiếp...