Monday, January 28, 2008

Hà Nội bụi quá Hà Nội ơi !Tóm lại, Hà Nội xưa với 36 phố phường thực sự đẹp trong những trang thơ, câu viết, còn hiện tại trong điều kiện xây dựng với tốc độ quay cuồng chóng mặt thì Hà Nội thực sự chỉ còn là những con đường bụi trong một thành phố bụi mà thôi.
Đọc tiếp...