Wednesday, February 6, 2008

VBQT đòi phóng thích nữ văn sĩ vô điều kiệnTrong một Thông Cáo/Kháng Nghị Thư phổ biến toàn cầu chiều ngày 5 tháng 2 năm 2008, Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị cầm tù chào mừng nhà văn kiêm nhà báo Trần Khải Thanh Thủy vừa được phóng thích ngày 31 tháng 1 năm 2008. Tuy nhiên, Ủy Ban bày tỏ sự quan tâm sâu xa về vụ án bất công đối với nhà nữ trí thức và những biện pháp hạn chế còn áp đặt đối với bà. Đọc tiếp...