Sunday, April 20, 2008

Lê Thị Công Nhân Bậc Nữ Lưu Phi ThườngCho tới ngày hôm nay, cô đã bị giam cầm hơn 1 năm rồi. Nhưng thế giới không quên cô, cộng đồng Hải Ngoại không quên cô vì cô là đại diện cho tất cả những người đấu tranh, những dân oan đang đòi công lý, Nhân Quyền và dân chủ tại Việt Nam. Cụ thể tại Úc Châu, cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn đã tổ chức "MỘT NGÀY DÀNH CHO LÊ THỊ CÔNG NHÂN". Đọc tiếp...