Saturday, May 3, 2008

Thư Gửi Trần Khải Thanh ThủyTrên quê hương em là ngôi sao sáng
Tiếp khí hùng của mạch sống dân ta
Trần Khải Thanh Thủy em là một bông hoa
Trong giông tố đang tỏa hương thơm ngát

Đọc tiếp...