Thursday, December 18, 2008

Mấy vần thơRăng đã cắn vào môi bầm dập máu
Mà môi ơi? Sao có thể ngậm cười
Sao quay lại đánh, bắt sinh viên
Dựng bia nhục giữa lòng dân tộc

Đọc tiếp...