Tuesday, April 21, 2009

Vài suy nghĩ khi đọc ‘Ai Thắng Ai Bại?’Một điều mà ai cũng thương hại, xót xa cho bọn cầm đầu nhà nước này là đã ban ra chỉ thị bẩn thỉu, quái gở, đem “tư tưởng Hồ Chí Minh” đến để hù dọa tôi, bắt tôi phải sợ, trong khi bao nhiêu biện pháp đe nẹt, doạ dẫm, ve vuốt, cướp bóc, giam cầm trước đó, đều đã bắt tôi nếm thử rồi, không hề nao núng, khiếp sợ.
Đọc tiếp...