Monday, July 16, 2007

Đau nỗi đau Dân OanTrần Khải

Nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ, người lập hội và bênh vực dân oan, đã bị bắt, nhưng phong trào đã trở thành tự phát và lan rộng. Phong trào biểu tình khiếu kiện đã vượt hẳn ra ngoài suy đoán của mọi người.
Đọc Tiếp