Wednesday, July 18, 2007

Thư Ngỏ số 3, Cho Dân OanKể từ ngày hôm nay 18-7-2007 cho đến 18-9-2007 (hai tháng) sự ủng hộ vào quỹ của hội sẽ được chuyển đến Thanh Minh Thiền Viện hoặc phái đoàn của HT Thích Quảng Độ. Mong quý vị ghi rõ là: Ung hộ người dân oan đang khiếu kiện ở văn phòng 2 số 194 Hoàng Văn Thụ Phú Nhuận. Nếu không ghi rõ chúng tôi sẽ dùng vào quỹ hỗ trợ cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy để chị mua thuốc thang trị bệnh.
Đọc Tiếp