Monday, July 23, 2007

Sự Tràn Lên Của Dân TộcNào đứng dậy, Dân Oan ơi, đứng dậy!
Quên làm sao nỗi nhục tràn đầy
Sóng bạc đầu khi đảng quỷ lên ngôi
Thượng đế hạ bệ, trùm chăn nức nở
Oan khốc ngập trời, uất hận khôn nguôi
Đọc tiếp...