Monday, July 23, 2007

Bão Nổi Lên RồiNhà văn và là nhà tranh đấu cho dân chủ Trần khải Thanh Thủy đã nêu tấm gương sáng khi đã sát cánh giúp đỡ bà con dân oan khiếu kiện tại vườn hoa này. Giờ đây chị Thủy vướng vòng tù tội, nhưng tấm gương tranh đấu sáng ngời của chị rất đáng để cho những nhà tranh đấu dân chủ khác noi theo.
Đọc tiếp...