Sunday, August 19, 2007

Thơ Hồ Xuân Hương mới phát hiện (3)Cái váy tuy lướt thướt chùng vừa đến gót chân, tưởng e ấp, kín đáo nhưng chỉ có mỗi một ống thôi đấy nhớ. Các quan chớ có vội cười vì hình dáng bên ngoài của nó...Cứ thử vào đêm động phòng hoa chúc xem - sẽ thấy rõ tác dụng hơn hẳn của nó đấy,...

Đọc tiếp...