Wednesday, October 31, 2007

Báo VềTình em: như cỏ
xanh non
Muôn lớp
lô xô
Chim anh: nhỏ nhoi nhịp đập
Tìm trong cỏ... mượt,
êm, dày.
Đọc tiếp...