Saturday, November 3, 2007

Đời MìnhNhà đá hiện trong tim
Thân ta dù tù tội
Chó săn chuyên rình đợi
Mặc, thơ ta cất lời

Đọc tiếp...