Thursday, October 11, 2007

Những Vị Ngôn Sứ Cô ĐộcChị Thủy ơi,
xin mượn lời của chị như một chúc thư tha thiết
Để muôn người cùng suy gẫm, cùng nhớ, cùng thương
Cùng đồng cảm, và hy vọng, sẽ cùng nắm tay lên đường :
“Nếu tôi chêt xin ghi lên huyệt mộ
Rằng “Đây là người yêu nước thương dân”
Dùng ngòi bút xoay đòn chế độ...”
Đọc tiếp...