Monday, October 8, 2007

TKTT: Tân Hội Viên Danh Dự PENThưa Bà Trần Khải Thanh Thủy,

Tôi rất vui mừng báo cho Bà biết tin là Bà đã được bầu làm Hội viên Danh dự Hội Văn Bút Quốc Tế, Trung tâm Anh Quốc. Hội chúng tôi là một Hội Quốc tế của các nhà cầm bút, gồm nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch và nhà báo.


Đọc tiếp...