Saturday, October 6, 2007

Kính thưa Vietnam Exodus, Take2tango,...Thưa quý vị. HBVNV TKTT nhận thấy đoạn trên không đúng. Chúng tôi không hề có điều gì riêng tư với CSTVCN, chúng tôi hoàn toàn độc lập, thậm chí CSTVCN không hề biết chúng tôi mặc dù chúng tôi quảng bá buổi ra mắt sách một cách tự nguyện vì tin rằng, đấy là để vinh danh tác phẩm và con người TKTT.

Đọc tiếp...