Saturday, October 6, 2007

Bí ẩn một cái chết- "Hơn nửa tháng rồi mà chúng cháu vẫn chưa hết sợ" - Nguyễn Thanh Hà, nhân viên hợp đồng của trung tâm bày tỏ- vì vậy, dù bị ban lãnh đạo trung tâm cấm đoán, tất cả vẫn lén lút thắp hương cho cô ấy. Khi bác Bảng đi vắng, còn đốt nghi ngút khắp dọc ban công và phòng làm việc nơi cô ấy ngã, cả mấy tầng cầu thang, chỗ nào có bóng dáng dấu vết cô ấy để lại chúng cháu cũng đến thắp, rồi xì xụp khấn vái.

Đọc tiếp...