Wednesday, October 3, 2007

Viết Từ Hang Đá Nhỏ Lệ Cùng DânNếu con người có giác quan thứ sáu, có thần giao cách cảm, thì tác giả TKTT hiện đang ở trong tù CS sẽ ngậm cười thấy mình làm được một cái gì cho Dân Oan, trong hàng ngũ đồng bào mình hải ngoại. Và những giọt lệ mà TKTT nhỏ cùng dân sẽ biến đau thương thành hành động ủng hộ Dân oan nơi tâm tư và hành động của đọc giả nói riêng và người Việt trong ngoài nước nói chung.


Đọc tiếp...