Tuesday, October 16, 2007

Thư gửi Đại Sứ Mỹ
Nhân dịp buổi gặp mặt giữa ông Đại Sứ Mỹ Michael Michalak và Cộng Đồng Người Việt tại Orange County vào ngày 14/10/2007 do Bà Dân Biểu Loretta Sanchez tổ chức, Hội Bảo Vệ Nhà Văn TKTT đã nhờ người trao tận tay hai vị này thư kêu gọi can thiệp với nhà cầm quyền Việt Nam cho trường hợp của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy hiện đang bị giam giữ trái phép không xét xử đã gần 6 tháng trong khi Bà đang bệnh tật trầm trọng.
Đọc tiếp...