Sunday, October 14, 2007

Trò chuyện cuối tuần- Tôi chỉ nghĩ tôi không có quyền buông bút vào lúc này, nghĩa là không thể xuống mặt đất được mà còn phải tiếp tục chinh phục đỉnh cao trí tuệ, đỉnh cao nhân cách, không phải để biểu diễn cho mọi người xem, mà giúp bà con vạch mặt đảng cộng sản thối nát đê hèn, tham quyền cố vị, cam tâm đưa đất nước vào địa vị nhục nhã, đói nghèo này, đặc biệt là với một nửa đất nước là miền Nam ruột thịt.

Đọc tiếp...