Tuesday, November 27, 2007

Trần Khải Thanh Thủy & Lê Thị Công NhânTrong chế độ DÃ MAN, TÀN BẠO
Bổng nẩy sinh hai đóa hoa xinh
Từ trong lòng dân tộc vượt trên bao nỗi cực hình
Dũng cảm nói lên nguyện vọng thiết tha cuả đất nước

Đọc tiếp...