Monday, November 12, 2007

Trường hợp của TKTT được đưa ra Hạ Viện Mỹ


Xem Anh ngữ Bản Điều Trần ngày 6/11/2007 về “Những Quan ngại về Nhân quyền ở Việt Nam” của Nữ Dân biểu Loretta Sanchez tại Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ đã đề cập tới trường hợp của Nhà Văn TRẦN KHẢI THANH THỦY.

[...]khi sự việc đã không tiến bộ kể từ cuộc thăm viếng của tôi vào tháng Tư. Ngay sau chuyến đi này, vào ngày 24 tháng Tư, công an Việt Nam đã bắt giam bà Trần Khải Thanh Thủy, một nhà văn được giải thưởng Hellman Hammett... Xem tiếng Việt chuyển ngữ từ bản gốc