Thursday, November 15, 2007

Khi Tôi Sinh Ra...Khi tôi sinh ra đất nước đã có người
Vị cha già vĩ đại tôn nghiêm
Không mộng bá vương chỉ quyền uy như mộng
Xoá vương triều vẫn giữ cung phi
Ba mốt triệu con chung, còn con riêng giấu kỹ
Viết chuyện đời mình, mong hậu thế...tôn vinh

Đọc tiếp...