Monday, November 19, 2007

Tự sự về lai lịch một bài thơ



Bao lần rút ra khỏi máy in, chẳng biên tập viên nào dại dột dùng cả, tôi đành nhét vào tận đáy ký ức. Sau tám năm trời ròng rã, như một định mệnh trớ trêu, bài thơ lù lù xuất hiện trên báo Người Hà Nội, không biết là sự tình cờ ngẫu nhiên, hay sự thật tự tìm được đường đi của mình? Đọc tiếp...