Wednesday, December 19, 2007

Sức khỏe TKTT bị suy yếu trầm trọng trong tùĐã 8 tháng kể từ ngày bị bắt nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy chưa hề được gặp mặt gia đình, mặt dù theo như lời ông Đỗ Bá Tân, chồng bà Thanh Thủy, hiện giờ bệnh lao phổi của vợ ông đang nguy cập. Nói chuyện với Việt Hùng của Đài Á Châu Tự Do, ông Đỗ Bá Tân trình bày vụ việc.
Đọc tiếp...