Monday, December 24, 2007

Đường xa nghĩ nỗi sau này... mà kinh!Hoan hô bộ trưởng Nguyễn Minh
Hiển nhiên phát triển ngành mình… tụt hâu
Học trò xách cuốc đi đầu
Đít trâu làm đích, cắm đầu… theo trâu.

Đọc tiếp...