Friday, December 28, 2007

Mấy lời khóc với non sôngNon sông ơi hỡi non sông
Làm sao cơ sự ra nông nỗi này ?
Nam Quan, Bản Giốc từ đây
Ngậm ngùi về với quan thầy... Trung Hoa

Đọc tiếp...