Sunday, January 20, 2008

Gửi Toàn Thể Dân Oan Việt NamHoài Nam Tử viết: "Đức ít mà ân sủng nhiều, tài ít mà địa vị cao, công ít mà bổng lộc lớn - là tam đại hoạ". Các lãnh đạo cao cấp Việt Nam vốn đã kém tài, kém đức, cũng không hề có chút công lao gì với dân tộc Việt Nam mà có đủ ân sủng, địa vị, bổng lộc nên không những biến thành "tam đại hoạ" cho dân tộc mà còn là tam tam đại đại... hoạ. Nghiã là nỗi hoạ gấp trăm nghìn lần so với lời sấm của Hoài Nam Tử. Đọc tiếp...