Tuesday, January 15, 2008

Hãy đòi lại những "mảnh đất người"Rồi ta cũng phải đứng lên đòi lại
“Những mảnh đất cuộc đời” mang ảnh hình Thượng Đế,
Những con người kết tinh của ngàn năm lịch sử tổ tiên :
Lê thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy...
Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Lý...
Những cuộc đời “bị đánh cắp”
bởi gông cùm tù ngục của những bàn tay lông lá, quỷ ma.

Đọc tiếp...