Friday, January 11, 2008

Vừa xảy ra, đang nói tớiUỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam gửi thư kêu gọi giúp đỡ tù nhân lương tâm và chính trị Việt Nam đang bị chế độ ngược đãi, hành hạ. Trường hợp tàn ác và bất nhân nhất là đối với Ls. Lê Thị Công Nhân và nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ.
Đọc tiếp...