Saturday, February 23, 2008

Dân biểu Na Uy gặp nhà văn Trần Khải Thanh ThủyHôm thứ tư, 21 tháng hai, dân biểu Na Uy Peter Gitmark đã đến tận nhà để thăm viếng và vấn an nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thuỷ, là người vừa được trả tự do hôm cuối tháng trước, sau hơn 9 tháng bị giam nhốt vì đã đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Ông Peter Gitmark, 31 tuổi, là dân biểu quân hạt Tây Ac-Đe ở cực nam nước Na Uy, cũng là chủ tịch Liên đoàn quốc tế những nhà dân chủ trẻ. Đọc tiếp...