Wednesday, February 27, 2008

Tôi là người giữa, tôi chữa đôi bênThôi thì nói dài, nói dai, chẳng qua nói dại, tốt nhất cho tôi nói lại câu nói của ông bà ta ngày xưa: "Tôi là người giữa, tôi chữa đôi bên". Mong chị Bích Huyền, Hội bảo vệ và nhóm bạn yểm trợ tôi cùng bao nhiêu người có tấm lòng quý mến tôi ...hãy bỏ qúa cho sự việc hiểu lầm đáng tiếc và không nên có trong đợt bán sách vừa rồi ...
Đọc tiếp...