Sunday, February 3, 2008

Vui buồn tháng Chạp !- Cái tháng cận tết bao giờ cũng tiêu pha nhiều nhất chú ạ. Nội khoản tiền bỏ vào việc giỗ chạp trong nhà cũng ngốn bộn tiền rồi, chưa kể việc đối nội, đối ngoại trong họ, ngoài làng. Nào dạm ngõ, đính hôn, thôi nôi đầy tháng rồi tảo mộ, thay áo. Từ hội tổ, chi phái đến gia đình mình, thời gian bàn bạc cũng lắm, công sức bỏ ra cũng nhiều, tiền của không biết bao nhiêu mà kể. Đọc tiếp...