Monday, March 31, 2008

Chùm thơ viết trên giường bệnhChúng ta - những đứa con của nòi giống Vua Hùng
Không may sinh ra trong độc tài, gian ác
Không nỡ quay mình trước nỗi khổ triệu dân
Chỉ một đường vững bước tiến lên

Đọc tiếp...