Thursday, April 3, 2008

Nghĩ về cha - Linh mục Nguyễn Văn LýLinh mục ơi, người đã hoá thánh thần
Chịu nhục hình để triệu dân cất tiếng
Để thế giới văn minh bừng mở mắt
Bắt đảng câm mồm, hạ vũ khí, van xin
Kẻ bịt miệng cha, kẻ gieo rắc đói nghèo
Gieo rắc bao nhiêu điều tệ hại
Trộm cắp, dối lừa, tham nhũng, hoang dâm
Đến một ngày sẽ tự tiêu vong.

Đọc tiếp...