Thursday, March 6, 2008

Gặp lại người thân như hươu về suối cũSống giữa lòng đảng độc tài, hy vọng cặp sừng kềnh càng của tôi không vướng víu đến mức bị đảng gọt đầu, bôi vôi, cưa sừng bỏ vào nơi ngục tối một lần nữa. Tất nhiên niềm tin, sự hy vọng nào cũng ẩn chứa sự... mù quáng, song không đến mức phải chuyển từ hy vọng chứa chan thành... chán chưa hở trời. Đọc tiếp...