Thursday, March 20, 2008

Lê Thị Công Nhân được đề cử Giải Nhân Quyền Đại HànNgày 18 tháng 3 năm 2008, Giáo Sư Nguyễn Thanh Trang, Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQ) đã đệ nạp hồ sơ chính thức đề cử luật sư Lê Thị Công- Nhân - hiện đang bị cầm tù ở Việt Nam - cho giải thưởng Nhân Quyền 2008 Gwangju ở Nam Hàn. Một số dân biểu liên bang trong Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã được thỉnh cầu gửi văn thư đề cử tương tự; Văn thư của Dân biểu Ed Royce đã được gửi đến tổ chức Gwangju. Đọc tiếp...