Sunday, May 11, 2008

Lời Em Vọng Mãi ... Ngàn NămLê Thị Công Nhân! Lê Thị Công Nhân
Em là tự do... là ngày mai tươi sáng
Tên của em sẽ đi vào trang sử
Lời của em sẽ âm vang mãi mãi
Ngàn năm sau sông núi vẫn còn ghi

Đọc tiếp...