Wednesday, June 25, 2008

Thương tặng Anh Thư nước Việt Lê Thị Công NhânTrong ngục tù em ngày đêm luyện chí
Cố vững tâm bền chí nhé Công Nhân
Toàn dân VN thật thương em nhiều lắm
Ta cũng vậy thật thương mến vô cùng
Ta thương nhất là những người anh hùng nước Việt
Dám nói, dám làm, dám liều thân giúp nước
Dám hy sinh thân mình để cứu nước cứu dân...

Đọc tiếp...