Sunday, June 22, 2008

Thư ngỏ của TKTT gửi ông Nguyễn Tấn DũngCuối cùng, chúc ông lưỡi cứng, chân mềm, trước sự đón rước “nồng nhiệt”, quả cảm của đồng bào hải ngoại, cũng nên... ứa lệ đũng quần vài phen, như đã từng ứa lệ trước quan thầy Trung Hoa, ông ạ:
Bác Hồ đâu phải chết khô?
Hồ Cẩm Ðào đó, chính... lò Chí Minh.

Đọc tiếp...