Tuesday, June 17, 2008

Quyền con trẻ- Thì biết là cô no lý, đói... tiền, sớm muộn con mình cũng trở thành nạn nhân cho phương pháp cửa quyền, bạo hành thời thả cửa của cô, mẹ cháu phải mở vội hầu bao cũng như nỗi lòng thầm kín của mình ra chứ sao.
Đọc tiếp...