Saturday, June 14, 2008

Buồn trông Giáo dục Việt NamThực trạng nền giáo dục việt nam đang khủng hoảng trầm trọng. Bao nhiêu tiếng chuông cảnh báo, bao nghị quyết chồng chéo dẫm chân lên nhau mà đâu vẫn hoàn đấy. Bài toán về quy mô giáo dục và chất lượng đào tạo không hề có đáp số thoả đáng...
Đọc tiếp...