Monday, June 9, 2008

Ls Lê Thị Công Nhân có thể được thả sớmTheo tin tức hành lang thì Nguyễn Tấn Dũng có thể tặng TT Bush "một món quà" là thả sớm Luật sư Lê Thị Công Nhân trong chuyến đi Hoa Kỳ lần nầy. Hy vọng tin nầy trở thành sự thật thì là một điều vui mừng cho gia đình Ls Lê Thị Công Nhân và các nhà tranh đấu dân chủ.
Đọc tiếp...